а
Адреса:
Делиградска16
Београд
11000
Србија
Телефон:
0112068100
Факс:
0112068182
Пошаљите ел. пошту
(опционо)

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.