а

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је у Димитровграду са грађанима о проблему приступачности јавних простора особама с инвалидитетом.

 

Заштитник грађана организовао је у Предејанама састанак с представницима градских и општинских власти и удружењима грађана у Јабланичком и Пчињском округу посвећен унапређењу физичке и комуникационе приступачности особа с инвалидитетом.

Заштитник грађана у сарадњи са UNDP у оквиру ПБИЛД програма је организовао 26. јуна у мотелу Предејане округли сто посвећен проблемима физичке и комуникационе приступачности јавног простора грађанима са инвалидитетом у градовима и општинама Јабланичког и Пчињског округа.

Изражавајући задовољство формирањем савета заштитник грађана Саша Јанковић је рекао  да ће  ово  саветодавно и аутономно тело Заштитника грађана  осим  пружања стручног доприноса у решавању конкретних питања са  којима се суочава Заштитник грађана у свом раду, надлежним државним органима указивати и на приоритете  у решавању проблемима  права особа са инвалидитетом.

Током радне посете запослених у Одељењу за заштиту права особа са инвалидитетом и старијих - стручне службе Заштитника грађана са представницима локалне самоуправе и организација цивилног друштва у Кладову и Неготину.

Запослени у одељењу за права особа са инвалидитетом у Стручној служби Заштитника грађана посетили су Велику Плану и разговарали са Мирјаном Спасић, начелницом општинске управе и њеним сарадницама, као и представницима организација цивилног друштва.

Радна посета Заштитника грађана Ваљево и Шабац

Запослени из Одељења за заштиту права особа са инвалидитетом, стручне службе Заштитника грађана, разговарали су са представницима локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва за особе са инвалидитетом у Ваљеву и Шапцу.

Милош В. Немањић (1932), члан Савета за особе са инвалидитетом и старијих Заштитника грађана, преминуо је 14. октобра 2016. године.

Милош Немањић је најдужи период своје радне каријере провео у Заводу за проучавање културног развитка, на месту заменика директора, потом и директор. Радио је у Институту за криминолошка и социолошка истраживања. Био је активни члан Геронтолошког друштва Србије од 1991. године, члан УО од 2000, а председник од 2008. године. Био је потпредседник Савета Владе Републике Србије за питања старења и старости.

Објавио je велики број радова из социологије, посебно из геронтoлогије у последњих 20 година.

У оквиру Савета за особе са инвалидитетом и старијих активно се залагао за заштиту и унапређење права најстарије популације.

Страна 15 од 15

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.