а

b_280_0_16777215_00_images_stories_aleksinac_10.03.2014.jpg

Представници Стручне службе Заштитника грађана обишли су „малу домску заједницу“ у Алексинцу у којој уз подршку станују деца и одрасли са сметњама у развоју. У разговору који је обављен са њиховим персоналним асистентима и директорком Центра за социјални рад Општине Алексинац, још једном је указано на значај развијања оваквих и сличних услуга подршке за самостални живот који су предуслов за учествовање деце и особа са инвалидитетом у животу заједнице и њихово пуно друштвено укључивање.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у поновљеном поступку одлучивало је супротно мерама активне политике запошљавања особа са инвалидитетом, тако што је поништило претходно дато Одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације, а потом и одбило, као неоснован, захтев грађанина о пререгистрацији занатске радње у предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

На основу притужби грађана и указивања удружења особа са инвалидитетом, Заштитник грађана је упутио Влади Републике Србије Иницијативу за измену Закона о буџетском систему, ради остваривања и заштите права запослених особа са инвалидитетом.

b_280_0_16777215_00_images_stories_photo0235.jpg

Заштитник грађана учествовао је на „Форуму пружаоца услуга за особе са инвалидитетом“ који је Републички завод за социјалну заштиту организовао у сарадњи са Центром за оријентацију друштва. Развијен систем одрживих и квалитетних услуга у локалној заједници предуслов је за процес „деинституционализације“ и пуно укључивање особа са инвалидитетом у друштвену заједницу, истакнуто је на Форуму.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/smederevska%20palanka%201012.jpg
There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/smederevska%20palanka%201012.jpg

smederevska palanka 1012.jpgУ разговору који је заменица заштитника грађана Владана Јовић данас обавила са запосленима и руководством Предузећа за рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ГОША ЗАШТИТНА СОЛКО“ у Смедеревској Паланци, истакнуто је да је главни проблем овог и сличних предузећа недостатак посла, те да упркос свим напорима да повећају производњу и остваре позитивно економско пословање, послују са губицима.

Према речима директора предузећа, један од начина решавања проблема са којима се суочава предузеће „ГОША ЗАШТИТНА СОЛКО“ као и друга предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом, је унапређење нормативног оквира у смислу афирмисања њиховог рада и стварања услова за већу конкурентност на тржишту. Успешно економско пословање директно је повезано са остваривањем социјалних циљева ове врсте предузећа.

У поштовању права особа са инвалидитетом Србија бележи напредак, али недовољан да победи скривену и несвесну дискриминацију ових грађана која постоји на сваком кораку, истиче заштитник грађана Саша Јанковић поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Донети су добри заштитни прописи као што је Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, али су права особа са инвалидитетом још увек више неостварена него остварена. У поступцима контроле Заштитник грађана свакодневно установљава пропусте најширег спектра - од елементарне архитектонске недоступности објеката, простора и јавних сервиса, до изостанка суптилних мера афирмативне акције у образовању и запошљавању. Посебно је тешка дискриминација одређених група у оквиру особа са инвалидитетом, као што су грађани са менталним тешкоћама.

Остваривање права особа са инвалидитетом не само да је лично право грађана које је у њиховом индивидуалном интересу, већ их чини друштвеним ресурсом, уместо теретом.

Из притужби упућених Заштитнику грађана у протеклих годину дана, којих је било око 350, произилази да се особе са инвалидитетом у Србији и даље најчешће суочавају са проблемима који се односе на остваривањe права на социјалну и здравствену заштиту, образовање, запошљавање и недовољно развијене системе подршке у локалним заједницама.

Вођењем поступака контроле, упућивањем препорука и мишљења органима јавне власти у чијем је раду утврђен пропуст и предлагањем закона Народној скупштини, те обиласком више од тридесет локалних самоуправа утврђени су пропусти и упућене препоруке ради њиховог превазилажења.

У сарадњи са канцеларијом Високе комесарице за људска права УН и уз подршку Норвешке амбасаде Заштитник грађана организује два стручна састанка са представницима државне управе и локалних самоуправа посвећена примени члана 19 Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом као предуслову за развијање система услуга и подршке у локалној заједници и трансформацији система бриге за лица која неоправдано дуго бораве или живе у установама социјалне заштите или психијатријским болницама. На састанку ће бити речи о томе на који начин се системи социјалне и здравстве заштите припремају за спровођење ових процеса, поштовању људских права особа са инвалидитетом и заштити њихових интереса, али и стандардима који се успостављају у државама Европске уније у вези са њиховом друштвеном инклузијом.

Преузимање: Програм

Измештање лица са менталним сметњама из психијатријских болница и установа социјалне заштите у којима неоправдано дуго бораве у примарну друштвену средину зависи од подршке коју добијају у заједници. Неразвијени системи подршке, недостатак културе људских права, предрасуде и дискриминација са којима се суочавају препреке су њиховом друштвеном укључивању. Инклузија особа са менталним сметњама могућа је само уколико постоји недвосмислено опредељење државе да овај процес омогући и спроведе.

b_280_0_16777215_00_images_stories_zivot_u_zajednici.jpg

 

Током студијске посете Чешкој посвећеној развијању начина праћења остваривања права особа са инвалидитетом и разговора са Омбудсманом Чешке др. Павелом Варворовским и његовим сарадницима и посетом више заједница (домаћинстава) у којима су измештени и интегрисани штићеници затворених установа социјалне заштите, представници Заштитника грађана су се уверили да је процес деинституционализације могуће спровести уз подршку локалне заједнице, успостављањe одрживих система услуга и посвећеност свих актера у овом процесу.

Процес деинституционализације је сложен и исхитрено затварање установа и отпуштање њихових штићеника, а да није обезбеђена одговарајућа подршка у заједници, може узроковати личне и друштвене проблеме, али исто тако, то што такви системи подршке не постоје не може бити изговор за одлагање деинституционализације. Услови у којима ови људи живе, бораве и лече се не доприносе унапређењу њиховог здравља и социјалног положаја. Промене таквог стања могуће су само уколико се унапреде могућности које пружа систем социјалне заштите у Србији, измени приступ рада стручњака у социјалној и здравственој заштити, напусти институт олаког лишавања пословне способности и обезбеди поштовање и заштита људских права.

Страна 9 од 17

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.