а

Заштитник грађана Саша Јанковић одржао је 11. фебруара 2013. године састанак са родитељима деце са сметњама у развоју, представницима удружења родитеља и удружења која заступају права и интересе особа са инвалидитетом, који је реализован поводом иницијативе за увођење мера помоћи и подршке родитељима који се непосредно брину о свом детету коме је неопходна стална нега.

О важности прикупљања података о рањивим групама и могућностима сарадње разговарали су заменик Заштитника грађана др Горан Башић и директорка Популационог фонда Уједињених нација за регион Западног Балкана др Доинa Болога.

Заштитник грађана организује, 11. фебруара 2013. године, састанак на коме ће бити речи о унапређењу положаја деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и иницијативи њихових родитеља за увођење мера помоћи и подршке родитељима који се непосредно брину о детету којем је неопходна стална нега.

Заштитник грађана прати поступак обезбеђивања приступачног окружења особама са инвалидитетом, верујући да ће Министарство грађевинарства и урбанизма постојећи Правилник о техничким стандардима приступачности ускладити са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом, Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и међународним стандардима приступачности, како би се створили услови за пуну друштвену укљученост ове рањиве групе грађана.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обишао је Психијатријску болницу „Свети врачи“ у Новом Кнежевцу и Дом за душевно оболела лица у Чуругу и разговарао са стручњацима који брину о здрављу пацијената и статусу грађана смештених у овим установама.

Поводом презентације пројекта „Ка бољој интеграцији у заједници – запошљавање избеглих и интерно расељених лица на развоју социјалне службе за особе са инвалидитетом“ који је Градска општина Савски Венац реализовала у сарадњи са Асоцијацијом за промовисање инклузије Србије и Српским демократским форумом одржан је окрукли сто коме је присуствовао и представник Одељења за права особе са инвалидитетом и старијих лица Заштитника грађана.

Заменик Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, проф. др Горан Башић, је присуствовао округлом столу који је организовала општина Звездара на тему: "Ка бољој интеграцији у заједницу - запошљавање избеглица и интерно расељених лица на развоју социјалних услуга за особе са инвалидитетом на локаном нивоу. "

 

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са бескућницима у београдском прихватилишту за одрасле и старије. Сиромаштво погађа све већи број људи, а најугроженије социјалне групе су деца, старији, инвалиди и Роми.

Страна 10 од 15

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.