а

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине, данашњу седницу посветио је унапређењу положаја особа са инвалидитетом, са посебним освртом на лица са менталним тешкоћама која су смештена у психијатријским болницама и установама социјалне заштите. Заштитник грађана, Саша Јанковића је истакао да у процесу трансформације здравствених установа и установа социјалне заштите, ресорна министарства морају да употребе све расположиве ресурсе како би се особама са менталним тешкоћама обезбедила неопходна подршка и потпуна укљученост у заједницу.

Процес измештања особа с менталним сметњама из психијатријских болница и установа социјалне заштите у којима бораве знатно дуже него што лечење њихових обољења уобичајено траје, одвија се споро због тога што ова лица и њихове породице немају одговарајућу заштиту и не могу да остваре потребне услоге у локалним заједницама. Радна група за „деинституционализацију“ коју је Заштитник грађана установио како би допринео заштити људских права припадника ове посебно рањиве друштвене групе закључила је на редовном састанку да је неопходно да надлежни органи јавне управе (Министарство здравља, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Министарство просвете) припреме, у складу са стандардима заштите особа с инвалидитетом план трансформације досадашњег система збрињавања особа с менталним сметњама и развију целовит систем подршке и развоја услуга особама с инвалидитетом.

Локалним самоуправама у Србији неопходна је снажна подршка како би успоставиле системе подршке и развијале различите услуге доступне грађанима с инвалидитетом. Закон о социјалној заштити је у систем подршке увео нове услуге, али њихово успостављење у локалној заједници наилази на препреке које би, без одлагања, требало отклонити додатним мерама и активностима органа јавне власти.

Заштитник грађана Саша Јанковић одржао је 11. фебруара 2013. године састанак са родитељима деце са сметњама у развоју, представницима удружења родитеља и удружења која заступају права и интересе особа са инвалидитетом, који је реализован поводом иницијативе за увођење мера помоћи и подршке родитељима који се непосредно брину о свом детету коме је неопходна стална нега.

О важности прикупљања података о рањивим групама и могућностима сарадње разговарали су заменик Заштитника грађана др Горан Башић и директорка Популационог фонда Уједињених нација за регион Западног Балкана др Доинa Болога.

Заштитник грађана организује, 11. фебруара 2013. године, састанак на коме ће бити речи о унапређењу положаја деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и иницијативи њихових родитеља за увођење мера помоћи и подршке родитељима који се непосредно брину о детету којем је неопходна стална нега.

Заштитник грађана прати поступак обезбеђивања приступачног окружења особама са инвалидитетом, верујући да ће Министарство грађевинарства и урбанизма постојећи Правилник о техничким стандардима приступачности ускладити са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом, Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и међународним стандардима приступачности, како би се створили услови за пуну друштвену укљученост ове рањиве групе грађана.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обишао је Психијатријску болницу „Свети врачи“ у Новом Кнежевцу и Дом за душевно оболела лица у Чуругу и разговарао са стручњацима који брину о здрављу пацијената и статусу грађана смештених у овим установама.

Страна 10 од 15

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.