а

b_280_0_16777215_00_images_stories_DI.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је о проблемима деинституциоализације система збрињавања и ресоцијализаије лица смештених у психијатријске болнице и установе социјалне заштите  на међународној конференцији  коју је организовала Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (MDRI-S) у партнерству са Повереником за заштиту равноправности и Канцеларијом УН за људска права (OHCHR), а поводом проблема у вези са поступком лишавања пословне способности и процесом деинституционализације у Србији.

b_280_0_16777215_00_images_stories_poverenica.jpgПовереница за заштиту равноправности др Невена Петрушић представила је у Народној скупштини први посебан извештај овог органа посвећен питању дискриминације особа са инвалидитетом у Србији. Учесници скупа сагласили су се да је положај особа са инвалидитетом у Србији изузетно тежак и да је присутан висок степен њихове дискриминације у областима запошљавања, образовања и здравствене заштите. Закључак је да изменама постојећег нормативно-правног оквира, надлежни државни органи морају обезбедити да се права ове осетљиве друштвене групе доследно поштују и да се њихов социјално-економски положај унапреди. Представљању извештаја присуствовали су представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Заштитника грађана, организација цивилног друштва и председник одбора Народне скупштине за људска и мањинска права и равноправност полова.

Предложеним изменама и допунама закона уводе се нови облици подршке родитељима и деци са сметњама у развоју, деци са инвалидитетом и тешко болесној деци којој је неопходна стална нега и брига.

Могућност рада са скраћеним радним временом уз накнаду зараде родитељима деце којој је потребна стална нега и помоћи и након навршених пет година; посебне заштитне мере за запослене родитеље у погледу прерасподеле радног времена и рада ноћу; као и посебна накнада незапосленим родитељима који због тога што пружају негу и помоћ детету нису у могућности да раде, помогли би и унапредили положај породица до успостављања целовитог система подршке у локалним заједницама.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић, у контролним посетама које су 25. и 26 априла 2013. године обављене у Општини Пирот и Граду Врању, указао је представницима локалних самоуправа на уставом и законом утврђену обавезу сарадње државних органа са Заштитником грађана и истакао значај заједничког рада свих органа јавне власти у циљу унапређења права грађана, а нарочито унапређења положаја особа са инвалидитетом, Рома и других рањивих група грађана.

У Крагујевцу је данас у организацији Заштитника грађана Републике Србије и подршку локалне самоуправе у Сали Скупштине града одржана дискусија посвећена унапређењу положаја грађана са инвалидитетом и могућностима потпуног остваривања и заштите њихових права. Учесницима је представљен документ “Јединствене европске смернице за прелазак са институционалне заштите на бригу и подршку у заједници“ чији је аутор Европска група експерата за деинституционализацију.

Велики број особа с менталним сметњама непримерено дуго борави у психијатријским болницама или установама социјалне заштите. Разлози њиховог боравка нису медицински већ социјални јер не постоји одговарајућа подршка у локалној заједници на основу које би било обезбеђено њихово друштвено укључивање. О потреби и проблемима успостављања одрживог система подршке ових лица, али и особа с физичким инвалидитетом, старијих и деце Заштитник грађана је организовао разговор са представницима локалних самоуправа из јужне и југоисточне Србије.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је учесницима обуке за праћење права особа с инвалидитетом и указао на значај знања и вештина које ће стећи јер пуна друштвена укљученост и остваривање права особа с инвалидитетом зависе и од начина на који ће невладине организације указивати на квалитет остваривања признатих права. Центар за оријентацију друштва који организује обуку, развија методологију која би требало да допринесе успостављању одрживог механизма праћења права ОСИ признатих на основу Конвенције УН о заштити права особа с инвалидитетом.

Разговору о остваривању права особа са инвалидитетом у локалним самоуправама, који је Заштитник грађана организовао у сарадњи са Скупштином АП Војводина, присуствовао је само градоначелник Сомбора. О проблемима који прате процес „деинституционализације“ великих стационарних установа психијатријске и социјалне заштите и јачање система подршке грађанима с инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама.

Страна 11 од 17

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.