а

Поводом презентације пројекта „Ка бољој интеграцији у заједници – запошљавање избеглих и интерно расељених лица на развоју социјалне службе за особе са инвалидитетом“ који је Градска општина Савски Венац реализовала у сарадњи са Асоцијацијом за промовисање инклузије Србије и Српским демократским форумом одржан је окрукли сто коме је присуствовао и представник Одељења за права особе са инвалидитетом и старијих лица Заштитника грађана.

Заменик Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, проф. др Горан Башић, је присуствовао округлом столу који је организовала општина Звездара на тему: "Ка бољој интеграцији у заједницу - запошљавање избеглица и интерно расељених лица на развоју социјалних услуга за особе са инвалидитетом на локаном нивоу. "

 

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са бескућницима у београдском прихватилишту за одрасле и старије. Сиромаштво погађа све већи број људи, а најугроженије социјалне групе су деца, старији, инвалиди и Роми.

Примена начела „једнаких могућности“ не зависи само од „добрих“ прописа, већ и од друштвених услова у којима се спроводе конкретне мере и активности, нагласио је заменик заштитника грађана др Горан Башић у ауторском тексту „Особе с инвалидитетом“

На згради и у просторијама Заштитника грађана у Делиградској улици број 16 у Београду постављени су тактилна табла на улазу са називом институције, тактилне вођице – газишта за обележавање улаза и тактилна стаза од улаза до писарнице и просторије за пријем, што олакшава особама са оштећеним видом приступ и боравак у просторијама Заштитника грађана.

 

Социјално укључивање особа са инвалидитетом се остварује, али не на начин који гарантује пуно остваривање људских права и одговарајућу заштиту њихових интереса у условима најмање рестриктивног окружења.

Министарство здравља организује у петак 30. новембра јавну расправу о нацртима закона од којих се очекује да допринесу развоју заштите и остваривања права на здравствену заштиту, али и да ефикасно обезбеди поштовање људских права пацијената и да омогуће лечење раањивих група, попут особа с менталним тешкоћама, у складу с њиховим најбољим интересима у најмање рестриктивном окружењу. (линк: http://www.zdravlje.gov.rs)

О остваривању права особа с менталним тешкоћама и применом стандарда Уједињених нација и Европске комисије у вези с њиховим друштвеним укључивањем заменик Заштитника грађана је разговарао с представницима Европске комисије, Канцеларије Високог комесара за људска права УН и представницима међународних невладиних организација Mental Health Initiative, European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Cаre.

Страна 11 од 15

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.