а

Запослени у одељењу за права особа са инвалидитетом у Стручној служби Заштитника грађана посетили су Велику Плану и разговарали са Мирјаном Спасић, начелницом општинске управе и њеним сарадницама, као и представницима организација цивилног друштва.

Током састанка размењена су искуства и пракса у органима јавне власти и цивилном сектору. Констатована је неопходност јачања капацитета институција које се баве заштитом права особа са инвалидитетом и договорен почетак континуиране сарадње Заштитника грађана, локалних самоуправа и организација цивилног друштва на заштити и унапређењу положаја особа са инвалидитетом.Током радне посете Великој Плани, запослени из Стручне службе примали су притужбе грађана на рад органа јавне управе.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.