а

b_280_0_16777215_00_images_stories_aleksinac_10.03.2014.jpg

Представници Стручне службе Заштитника грађана обишли су „малу домску заједницу“ у Алексинцу у којој уз подршку станују деца и одрасли са сметњама у развоју. У разговору који је обављен са њиховим персоналним асистентима и директорком Центра за социјални рад Општине Алексинац, још једном је указано на значај развијања оваквих и сличних услуга подршке за самостални живот који су предуслов за учествовање деце и особа са инвалидитетом у животу заједнице и њихово пуно друштвено укључивање.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.