а

Представник Заштитника грађана је учествовао на стручном скупу посвећеном проблемима са којима се суочавају особе са менталним инвалидитетом који је организовао Центар за унапређење правних студија у Београду. У разговору у коме су учествовали представници државних органа, независних институција и међународних и домаћих организација које се баве заштитом права особа са инвалидитетом, истакнуто је да су неопходне реформе правног система Републике Србије у области заштите права особа са менталним тешкоћама, нарочито у делу који се односи на институт пословне способности и поступак лишавања пословне способности лица са менталним тешкоћама. Велики број особа потпуно лишених пословне способности, дуготрајан поступак враћања пословне способности као и мали број делимичног лишавања пословне способности, само су неки од проблема на које je овом приликом указано, а који су показатељи да се надлежни органи у Републици Србији морају активније укључити у решавање наведених проблема.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.