а

О тешком положају и проблемима са којима се суочавају старији у Србији, заменица Заштитника грађана Владана Јовић разговарала је са шефицом Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) Doinom Bologom. У разговору је истакнуто да у Србији не постоји довољно развијен систем услуга за подршку и негу старијих особа услед чега је отежано њихово друштвено укључивање, као и да су недовољно развијени механизми заштите њихових права. На састанку је такође било речи о будућој сарадњи и заједничким активностима Заштитника грађана и ове међународне организације у области унапређења положаја старијих особа у Србији.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.