а

На позив Градске организације глувих Београда представница Стручне службе Заштитника грађана је 23. маја члановима ове организације представила рад и надлежности Заштитника грађана. Она је упознала присутне са активностима Заштитника грађана на унапређењу и заштити права особа са инвалидитетом, када и на који начин могу да се обрате за помоћ или савет овој институцији. Том приликом чланови Градске организације глувих Београда су указали на најчешће проблеме са којима се сусрећу глуве и наглуве особе.

Представница Стручне службе истакла је да ће Заштитник грађана и убудуће радити на унапређењу положаја глувих и наглувих особа и позвала присутне да се обрате Заштитнику грађана увек када сматрају да су им права повређена од стране органа јавне управе.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.