а

Поздрављам израду Предлогa акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године, посебно одлуку да институција Заштитника грађана буде носилац активности „Спровођење оснивања и изградње националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом при Заштитнику грађана“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

У Мишљењу које је упућено Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Заштитник грађана је доставио примедбе и сугестије на текст Предлога акционог плана у циљу изједначавања могућности особа са инвалидитетом у уживања свих гарантованих права, поштовања њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.