а

Заштитник грађана утврђује да је у Казнено - поправном заводу начињен пропуст у раду према особи са инвалидитетом због квара његових инвалидских колица.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.