а

Заштитник грађана утврђује да је Министарство рада и социјалне политике - Сектор за заштиту права особа са инвалидитетом начинило пропуст у поступку расписивања јавног конкурса за финансирање пројеката социјално - хуманитарних организација са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.