а

На Правном факултету у Београду у мају 2012. године је уприличена  је промоција Зборника радова „Забрана дискриминације особа са инвалидитетом“, на којој су присуствовали представници стручне службе Заштитника грађана.

У Зборнику су објављени радови учесника Летње школе одржане 20–24 септембра 2010. године на Правном факултету у Београду, са темом истог наслова као и Зборник радова. Приређивачи Зборника су проф. др Јовица Тркуља, проф. др Бранко Ракић и др Дамјан Татић, а издавачи Зборника су Правни факултет Универзитета у Београду, Национална организација особа са инвалидитетом Србије и Јавно предузеће „Службени гласник“.

Модератор и уводничар промоције Зборника радова био је проф. др Јовица Тркуља, професор Правног Факултета у Београду, који је био и управник Летње школе. На промоцији су говорили и  проф. др Милан Шкулић, продекан Правног факултета у Београду, Јелена Котевић, виша саветница у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Министарства рада и социјалне политике, Снежана Стојановић-Плавшић, државна секретарка у Министарству културе и информатичког друштва, Иванка Јовановић, извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије НООИС и др Дамјан Татић, члан Комитета Уједињених нација за права особа са инвалидитетом и један од приређивача зборника.

У закључку је указао на то да је да је основна идеја антидискриминације особа са инвалидитетом прелазак са концепта заштите на концепт равноправности, да су учињени одређени помаци у унапређењу њиховог положаја, укључујући и чињеницу да су донети и антидискриминациони  закони, али да и даље постоји велики раскорак између нормативног и реалног који треба бити превазиђен у периоду пред нама.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.