а

Заменик заштитника грађана проф др Горан Башић је заједно са представницима Удружења особа са инвалидитетом одржао састанак са генералним секретаром удружења банака Србије господином др Верољубом Дугалићем. На састанку је усвојено да ће пословне банке предузети одређене кораке како би омогућиле особама са инвалидитетом несметано коришћење банкарских услуга.

 

Пословне банке су се сагласиле да ће предузимати следеће активности у наредном периоду ради унапређења рада са особама са инвалидитетом:

  1. Лицима без горњих екстремитета као и слепим и слабовидим лицима ће бити омогућено да користе банкарске услуге, тако што ће бити снимане, а као доказ о извршеној банкарској услузи уместо потписа, ће се користити аудио или аудио – визуелни запис на трајном носачу података у два примерака. Један примерак је за странку, а други остаје банци.
  2. Корисницима инвалидских колица ће бити омогућен приступачан прилаз шалтерима и банкоматима на одговарајућој висини.
  3. Слепим и слабовидим особама ће бити омогућена употреба банкомата са брајевим писмом и звучним упутством за употребу.
  4. Како би обезбедили коришћење банкарских услуга глувим и наглувим особама, запошљаваће се лица на благајни и саветнике за клијенте који знају да користе знаковни језик.

Заједничким напорима Заштитника грађана и удружења банака Србије омогућено је свим грађанима да на основу дигиталног потписа и важећег цертификата преузимају лични извештај од Кредитног бироа о свим обавезама према финансијским институцијама.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.