а

Порука коју Удружење банака Србије шаље јесте да треба излазити у сусрет грађанима онако како њима одговара, а не службеницима банке. Не само да је један од начина да се држи корак са временом, већ је идеја водиља препознајући потребе грађана од које и сама администрација има користи, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић на конференцији за новинаре посвећеној најави нове услуге Кредитног бироа – преузимање извештаја Кредитног бироа путем интернета уз електронски потпис клијената.

Наиме, након иницијативе Заштитника грађана Удружењу банака Србије о потреби унапређења положаја особа са инвалидитетом као корисника финансијских услуга, Удружење банака је омогућило ову нову услугу Кредитног бироа уз могућност коришћења дигиталног потписа.Омудсман је најавио да би следећи корак требало да буде да се и слабовидима омогући да користе ту услугу, као и да ће бити покренута измена неких закона, како би се на документима користио електронски потпис. Употреба електонског потписа, по његовим речима, има велике предности, али је важно да буде добро заштићена од злоупотреба.

За ту услугу потребна је лична карта са квалификованим сертификатом, односно депоновани електронски потпис, а биће бесплатна до краја јуна ове године. После тог датума грађани ће извештаје Кредитног бироа једном годишње моћи да добију бесплатно. Портал Кредитног бироа се налази на www.kreditnibiro.com

Генерални секретар Удружења банака Србије Верољуб Дугалић је рекао да грађани који немају личну карту са квалификованим сертификатом моћи ће да користе нову услугу ако у банкама или кредитном бироу потпишу захтев за регистрацију.

До сада је, према речима помоћника министра полиције Слободана Недељковића мање од две хиљаде грађана узело личну карту са чипом на којем је електронски потпис.Извршни директор Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Момчило Станојевић је рекао да је учињен корак напред у остваривању једнаких могућности за све, имајући у виду чињеницу да су особе са инвалидитетом због многих баријера поприлично искључени из друштва.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.