а

Поводом Светског дана аутизма помоћ породици, Амбасада Финске и Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом су одржали свечану премијеру кратких филмова серијала "Наш нови пријатељ" о младима са инвалидитетом.

Помоћ породици је једна од најстаријих невладиних организација у Србији, у партнерству са Предшколском установом Савски Венац у Земун, Општином Стари град и 11 партнерских градова у Србији су спровели пројекат "Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији" на локалном и регионалном нивоу у Србији. Током 2011. и 2012. године успоставили су сарадњу са локалним заједницама и предшколским установама широм Србије. Овим пројектом је предвиђено оснаживање школа и предшколских установа за подрку деци са сметњама у развоју у процесу инклузије деце са сметњама у развоју у друштво. Одржавали су се семинари за наставнике и васпитаче, и успостављена је мрежа са локалним партнерима. Новоина је што се обраћају директно не само одраслима, него и деци која треба да прихвате вршњаке да су другачији од њих. Сликовница "Наш нови пријатељ приказује деци дружење са децом са оштећеним слухом, видом, аутизмом, Дауновим синдромом, са децом која се отежано крећу, у циљу подизања толеранције на различитост. На обележавању Светског дана аутизма су присуствовали представници стручне службе Заштитника грађана за заштиту права особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.