а

Jедна је од водећих активисткиња покрета особа са инвалидитетом у Србији и председница Центра за самостални живот ОСИ Србије. У два мандатa (2007-2012.) била је посланица у Народној Скупштини Републике Србије. Годинама ради на подизању свести, промоцији и заговарању за остварење људских права ОСИ, укључујући истраживања, развијање инвалидске политике, стратешких докумената и законодавнг оквира за унапређење положаја ОСИ у Србији.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.