а

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/slika.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/slika.bmp image/bmp

slika.bmpМинистарство за рад и социјалну политику пропустило је да припреми за усвајање три акциона плана, за  период од 2007. до 2013. године, чиме је отежано и успорено остваривање права особа са инвалидитетом и унапређењe њиховог положаја.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.