а

Jедна је од водећих активисткиња покрета особа са инвалидитетом у Србији и председница Центра за самостални живот ОСИ Србије. У два мандатa (2007-2012.) била је посланица у Народној Скупштини Републике Србије. Годинама ради на подизању свести, промоцији и заговарању за остварење људских права ОСИ, укључујући истраживања, развијање инвалидске политике, стратешких докумената и законодавнг оквира за унапређење положаја ОСИ у Србији.

Дипломирана психолошкиња, ангажована је на пољу заштите права особа са инвалидитетом од 2003. године.  Директорка је регионалне канцеларије Disability Rights International и оснивачица и извршна директорка Иницијативе за права особа са мeнталним инвалидитетом. Посвећена је заштити и промоцији права особа са интелектуалним и менталним тешкоћама, посебно оних које се налазе у затвореним институцијама социјалне заштите и менталног здравља. Коауторка је низа публикација о положају особа са инвалидитетом.

Дипломирао и магистрирао на Катедри за међународно јавно право Правног факултета а докторирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Учествовао је у изради Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије и Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом. Члан је Комитета УН за права особа са инвалидитетом и експерт Савета Европе, UNDP-a, UNICEF-a и ILO-a.

Страна 2 од 2

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.