а

Предложеним изменама и допунама закона уводе се нови облици подршке родитељима и деци са сметњама у развоју, деци са инвалидитетом и тешко болесној деци којој је неопходна стална нега и брига.

Могућност рада са скраћеним радним временом уз накнаду зараде родитељима деце којој је потребна стална нега и помоћи и након навршених пет година; посебне заштитне мере за запослене родитеље у погледу прерасподеле радног времена и рада ноћу; као и посебна накнада незапосленим родитељима који због тога што пружају негу и помоћ детету нису у могућности да раде, помогли би и унапредили положај породица до успостављања целовитог система подршке у локалним заједницама.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић, у контролним посетама које су 25. и 26 априла 2013. године обављене у Општини Пирот и Граду Врању, указао је представницима локалних самоуправа на уставом и законом утврђену обавезу сарадње државних органа са Заштитником грађана и истакао значај заједничког рада свих органа јавне власти у циљу унапређења права грађана, а нарочито унапређења положаја особа са инвалидитетом, Рома и других рањивих група грађана.

У Крагујевцу је данас у организацији Заштитника грађана Републике Србије и подршку локалне самоуправе у Сали Скупштине града одржана дискусија посвећена унапређењу положаја грађана са инвалидитетом и могућностима потпуног остваривања и заштите њихових права. Учесницима је представљен документ “Јединствене европске смернице за прелазак са институционалне заштите на бригу и подршку у заједници“ чији је аутор Европска група експерата за деинституционализацију.

Велики број особа с менталним сметњама непримерено дуго борави у психијатријским болницама или установама социјалне заштите. Разлози њиховог боравка нису медицински већ социјални јер не постоји одговарајућа подршка у локалној заједници на основу које би било обезбеђено њихово друштвено укључивање. О потреби и проблемима успостављања одрживог система подршке ових лица, али и особа с физичким инвалидитетом, старијих и деце Заштитник грађана је организовао разговор са представницима локалних самоуправа из јужне и југоисточне Србије.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.