а

Поводом презентације пројекта „Ка бољој интеграцији у заједници – запошљавање избеглих и интерно расељених лица на развоју социјалне службе за особе са инвалидитетом“ који је Градска општина Савски Венац реализовала у сарадњи са Асоцијацијом за промовисање инклузије Србије и Српским демократским форумом одржан је окрукли сто коме је присуствовао и представник Одељења за права особе са инвалидитетом и старијих лица Заштитника грађана.

Заменик Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, проф. др Горан Башић, је присуствовао округлом столу који је организовала општина Звездара на тему: "Ка бољој интеграцији у заједницу - запошљавање избеглица и интерно расељених лица на развоју социјалних услуга за особе са инвалидитетом на локаном нивоу. "

 

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са бескућницима у београдском прихватилишту за одрасле и старије. Сиромаштво погађа све већи број људи, а најугроженије социјалне групе су деца, старији, инвалиди и Роми.

На згради и у просторијама Заштитника грађана у Делиградској улици број 16 у Београду постављени су тактилна табла на улазу са називом институције, тактилне вођице – газишта за обележавање улаза и тактилна стаза од улаза до писарнице и просторије за пријем, што олакшава особама са оштећеним видом приступ и боравак у просторијама Заштитника грађана.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.