а

Заштитник грађана прати поступак обезбеђивања приступачног окружења особама са инвалидитетом, верујући да ће Министарство грађевинарства и урбанизма постојећи Правилник о техничким стандардима приступачности ускладити са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом, Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и међународним стандардима приступачности, како би се створили услови за пуну друштвену укљученост ове рањиве групе грађана.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обишао је Психијатријску болницу „Свети врачи“ у Новом Кнежевцу и Дом за душевно оболела лица у Чуругу и разговарао са стручњацима који брину о здрављу пацијената и статусу грађана смештених у овим установама.

Поводом презентације пројекта „Ка бољој интеграцији у заједници – запошљавање избеглих и интерно расељених лица на развоју социјалне службе за особе са инвалидитетом“ који је Градска општина Савски Венац реализовала у сарадњи са Асоцијацијом за промовисање инклузије Србије и Српским демократским форумом одржан је окрукли сто коме је присуствовао и представник Одељења за права особе са инвалидитетом и старијих лица Заштитника грађана.

Заменик Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, проф. др Горан Башић, је присуствовао округлом столу који је организовала општина Звездара на тему: "Ка бољој интеграцији у заједницу - запошљавање избеглица и интерно расељених лица на развоју социјалних услуга за особе са инвалидитетом на локаном нивоу. "

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.