а

Поздрављам израду Предлогa акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године, посебно одлуку да институција Заштитника грађана буде носилац активности „Спровођење оснивања и изградње националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом при Заштитнику грађана“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

У Мишљењу које је упућено Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Заштитник грађана је доставио примедбе и сугестије на текст Предлога акционог плана у циљу изједначавања могућности особа са инвалидитетом у уживања свих гарантованих права, поштовања њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници.

Заштитник грађана покренуо је, по сопственој иницијативи а после сазнања из медија да је кориснику услуга Дома за старе на Карабурми одбијен захтев да се врати у ту установу, поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Од надлежног министарства Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о свим чињеницама и околностима које се односе на овај случај.

Заштитник грађана је поступак покренуо након медијских навода да кориснику услуга Дома, који је крајем октобра напустио ту установу на две недеље уз дозволу запослених, није омогућено да се врати назад. Корисник је навео да га је социјална радница, како су пренели медији, обавезала да се при повратку тестира на вирус Ковид-19 у установи коју Дом одреди, али да Дом одбија да му да податке о здравственој установи за тестирање.

Медији су пренели и да се корисник Дома за старе на Карабурми пре месец дана обратио писаним путем Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, али да није добио никакав одговор.

b_280_0_16777215_00_images_M_images_Jelena_Stojanovi_foto.jpgЗаштитник грађана прихвата да врши функцију Независног надзорног механизма за спровођење Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, што је предвиђено радном верзијом новог закона о Заштитнику грађана која је израђена у овој институцији, изјавила је заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић.

Државе потписнице Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом имају обавезу да оснују и омогуће рад оваквог механизма, који треба да буде основан при националној институцији која функционише у складу са Париским принципима УН о националним институцијама за људска права, рекла је Стојановић отварајући иницијалну дискусију у Кући УН у Београду организовану поводом оснивања оваквог механизма.

Дугогодишње искуство у области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, старијих, жена, деце, ЛГБТИ особа, националних мањина и лица лишених слободе позитивно може да утиче на то да Заштитник грађана успешно спроводи активност Независног надзорног механизма, навела је Стојановић.

b_280_0_16777215_00_images_M_images_Slobodan_Tomi_foto.jpgЗаменик Заштитника грађана Слободан Томић нагласио је да су у Србији и даље присутни системски проблеми који онемогућавају остваривање права особа са инвалидитетом и као најуочљивије издвојио недовољно развијену приступачност објеката јавне намене, недовољну развијеност система услуга и сервиса подршке, праксу потпуног лишења пословне способности, сиромаштво и социјалну искљученост, као и проблеме са запошљавањем.

Томић је рекао и да предстоји процес развоја показатеља (индикатора) за праћење примене Конвенције УН, односно прилагођавање националном контексту постојећих индикатора који постоје на глобалном нивоу и да би у овом процесу на најбољи начин требало искористити постојећа искуства и праксе.

b_280_0_16777215_00_images_M_images_Nataa_Tanjevi_foto.jpgЗаменица Заштитника грађана и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) др Наташа Тањевић навела је да тај механизам контролише сва места у којима се налазе лица лишена слободе (затвори, психијатријске болнице, полицијске станице, установе социјалне заштите домског типа) и да је због тога у Моделу методологије за независно праћење Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом препознат за праћење спровођења неколико чланова ове Конвенције УН.

Тањевић је навела да НПМ већ има искуство у праћењу појединих чланова Конвенције, увид у стање у овој области и потребу за унапређењем истог, има усвојену методологију и израђене упитнике које ће у складу са новим потребама унапредити у смислу лакшег и ширег праћења Конвенције.

b_280_0_16777215_00_images_M_images_Zoran_Paali4.jpgЗаштитник грађана Зоран Пашалић указао је да је положај особа са инвалидитетом, које се и иначе сусрећу са бројним тешкоћама, у време пандемије корона вируса додатно отежан и апеловало на надлежне државне и локалне органе да олакшају приступ услугама, обезбеде несметано функционисање услуга подршке у заједници и потпуно остваривање права особама са ивалидитетом.

„Особе са инвалидитетом у Србији се свакодневно сусрећу са системским проблемима у остваривању својих права, а њихов положај је у актуелној пандемији додатно отежан. Зато апелујем на све надлежне органе да у новонасталим условима уложе додатне напоре како би особе са инвалидитетом имале што мање тешкоћа да остваре своја права“, изјавио је Заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 3. децембра - Међународног дана особа са инвалидитетом.

Пашалић је затражио од надлежних државних и локалних органа да олакшају приступ свим услугама, а пре свега да обезбеде несметано функционисање услуга подршке у заједници, као што су становање уз подршку, сервис персоналних асистената, лични пратиоци деце и герoнто-домаћице.

Заштитник грађана је посебно апеловао на надлежне у домовима за смештај старих и особа са инвалидитетом и у прихватилиштима да у условима пандемије и надолазеће зиме омогуће и обезбеде адекватну заштиту свих корисника али и бескућника и свих грађана којима је таква помоћ потребна.

Пашалић је поновио да су у Србији и даље присутни системски проблеми који онемогућавају остваривање права особа са инвалидитетом и да је зарад њиховог отклањања предлогом новог Закона о Заштитнику грађана, који су израдили стручњаци ове институције, предвиђено да Заштитник грађана обавља послове Националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом.

Страна 4 од 39

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.