а

Град Ужице је развио високу праксу заштите права и подршке особа с инвалидитетом. Акциони план решавања проблема припадника ове рањиве групе био је предуслов доношењу више одлука на основу којих градска управа постепено решава проблеме друштвеног укључивања ових грађана.

Особе с инвалидитетом не остварују права, а у локалним заједницама нису обезбеђени услови, која гарантују њихову пуну друштвену укљученост. Шта више, многи послодавци, међу којима и органи јавне управе, приликом запошљавања радника не поштују Законом утврђене мере које би требало да допринесу социјално-економском и професионалном укључивању инвалида.

Српски параолимпијци су позвали грађане Београда да прославе са њима освајање медаља на параолимпијади у Лондону. Представници стручне службе за заштиту права особа са инвалидитетом Заштитника грађана су били на дочеку српских параолимпијаца.

Конференцију "Заштита од диксриминације у Србији - достигнућа и изазови" је организовала Повереница за заштиту равноправности у сарадњи са Партнерима за демократске промене у Србији и Центром за алтернативно решавање сукоба у хотелу "Хајат" у Београду са циљем представљања активности које су усмерене на подизање свести јавности о дискриминацији и улози институције Повереника за заштиту равноправности.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.