а

Заменик заштитника грађана Горан Башић данас је поново обишао раднике запослене у предузећу „Шумадија“ у Крагујевцу, који штрајкују глађу због неисплаћених зарада и обавестио их да је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства економије и регионалног развоја и Министарства рада и социјалне политике.

Део радника предузћа „Шумадија ДЕС“, међу чијим запосленима су претежно особе са инвалидитетом, одлучило се за штрајк глађу настојећи да тиме скрену пажњу на свој лош положај. Радници траже исплату заосталих зарада и очекују да ће надлежне институције са више пажње и одговорности предузимати мере које ће допринети сигурности радника, а посебно радника са инвалидитетом.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је у Бачкој Паланци са грађанима о проблему приступачности јавних простора особама с инвалидитетом. Упркос томе што су позвани, на састанку нису учествовали представници локалне самоуправе.

Заштитник грађана је организовао састанак у Бачкој Паланци у Народној библиотеци "Вељко Петровић". Састанак је одржан као део пројектних активности које Заштитник грађана остварује на пројекту "Електронски приступ Заштитнику грађана" који подржава амбасада Краљевине Норвешке у Србији.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.