а

Заштитник грађана организовао је у Предејанама састанак с представницима градских и општинских власти и удружењима грађана у Јабланичком и Пчињском округу посвећен унапређењу физичке и комуникационе приступачности особа с инвалидитетом.

Заштитник грађана у сарадњи са UNDP у оквиру ПБИЛД програма је организовао 26. јуна у мотелу Предејане округли сто посвећен проблемима физичке и комуникационе приступачности јавног простора грађанима са инвалидитетом у градовима и општинама Јабланичког и Пчињског округа.

Изражавајући задовољство формирањем савета заштитник грађана Саша Јанковић је рекао  да ће  ово  саветодавно и аутономно тело Заштитника грађана  осим  пружања стручног доприноса у решавању конкретних питања са  којима се суочава Заштитник грађана у свом раду, надлежним државним органима указивати и на приоритете  у решавању проблемима  права особа са инвалидитетом.

На Правном факултету у Београду у мају 2012. године је уприличена  је промоција Зборника радова „Забрана дискриминације особа са инвалидитетом“, на којој су присуствовали представници стручне службе Заштитника грађана.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.