а

Представници стручне службе за заштиту права особа са инвалидитетом и старијих Заштитника грађана су разговарали са представницима локалне самоуправе и невладиних организација која се баве заштитом права особа са инвалидитетом.


Том приликом се са представницима Невладиних организација разговарало о текућим проблемима особа са инвалидитетом, у граду Панчеву као што су не постојање  дневног боравка за одрасле особе са менталним инвалидитетом, запослени у Домовима здравља нису сензибилисани за рад са особама са инвалидитетом, проблеми обезбеђивања паркинг простора за возила које користе особе са инвалидитетом, неприступачности зграда МУП-а, Националне службе за запошљавање, Домова Здравља, спортских објеката, непостојање звучних семафора. Након разговора са представницима Невладинигх организација су се обављао пријем притужби грађана.

У граду Панчеву Оптина је приступачна особама са инвалидитетом.Такође постоје и два дневна боравка за децу са менталним инвалидитетом. Представници Заштитника грађана су причали и са Заштитницом грађана града Панчева Славицом Томовић и чланом градског већа о положају особа с аинвалидитетом као и о питањима запошљавања, приступачности услуга и информацијама, праћење Конвенције УН о особама са инвалидитетом.

Током радне посете запослених у Одељењу за заштиту права особа са инвалидитетом и старијих - стручне службе Заштитника грађана са представницима локалне самоуправе и организација цивилног друштва у Кладову и Неготину.

Заменик заштитника грађана проф др Горан Башић је говорио о искуству које је Заштитник грађана као независни орган имао у свом досадашњем раду са установама социјалне заштите и центрима за социјални рад.

Поводом Светског дана аутизма помоћ породици, Амбасада Финске и Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом су одржали свечану премијеру кратких филмова серијала "Наш нови пријатељ" о младима са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.