а

Изражавајући задовољство формирањем савета заштитник грађана Саша Јанковић је рекао  да ће  ово  саветодавно и аутономно тело Заштитника грађана  осим  пружања стручног доприноса у решавању конкретних питања са  којима се суочава Заштитник грађана у свом раду, надлежним државним органима указивати и на приоритете  у решавању проблемима  права особа са инвалидитетом.

На Правном факултету у Београду у мају 2012. године је уприличена  је промоција Зборника радова „Забрана дискриминације особа са инвалидитетом“, на којој су присуствовали представници стручне службе Заштитника грађана.

Представници стручне службе за заштиту права особа са инвалидитетом и старијих Заштитника грађана су разговарали са представницима локалне самоуправе и невладиних организација која се баве заштитом права особа са инвалидитетом.


Том приликом се са представницима Невладиних организација разговарало о текућим проблемима особа са инвалидитетом, у граду Панчеву као што су не постојање  дневног боравка за одрасле особе са менталним инвалидитетом, запослени у Домовима здравља нису сензибилисани за рад са особама са инвалидитетом, проблеми обезбеђивања паркинг простора за возила које користе особе са инвалидитетом, неприступачности зграда МУП-а, Националне службе за запошљавање, Домова Здравља, спортских објеката, непостојање звучних семафора. Након разговора са представницима Невладинигх организација су се обављао пријем притужби грађана.

У граду Панчеву Оптина је приступачна особама са инвалидитетом.Такође постоје и два дневна боравка за децу са менталним инвалидитетом. Представници Заштитника грађана су причали и са Заштитницом грађана града Панчева Славицом Томовић и чланом градског већа о положају особа с аинвалидитетом као и о питањима запошљавања, приступачности услуга и информацијама, праћење Конвенције УН о особама са инвалидитетом.

Током радне посете запослених у Одељењу за заштиту права особа са инвалидитетом и старијих - стручне службе Заштитника грађана са представницима локалне самоуправе и организација цивилног друштва у Кладову и Неготину.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.