а

Заменик заштитника грађана проф др Горан Башић је говорио о искуству које је Заштитник грађана као независни орган имао у свом досадашњем раду са установама социјалне заштите и центрима за социјални рад.

Поводом Светског дана аутизма помоћ породици, Амбасада Финске и Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом су одржали свечану премијеру кратких филмова серијала "Наш нови пријатељ" о младима са инвалидитетом.

Запослени у одељењу за права особа са инвалидитетом у Стручној служби Заштитника грађана посетили су Велику Плану и разговарали са Мирјаном Спасић, начелницом општинске управе и њеним сарадницама, као и представницима организација цивилног друштва.

Заменик заштитника грађана проф др Горан Башић је заједно са представницима Удружења особа са инвалидитетом одржао састанак са генералним секретаром удружења банака Србије господином др Верољубом Дугалићем. На састанку је усвојено да ће пословне банке предузети одређене кораке како би омогућиле особама са инвалидитетом несметано коришћење банкарских услуга.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.