а

Помоћница генералног секретара Наташа Јовић са сарадницима одржала је састанак са члановима и чланицама Савета Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, Горданом Рајков, Иванком Јовановић, Миодрагом Почучем и Виданом Данковићем, из организација: Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС), Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије и Удружења за ревизију приступачности.

Помоћница генералног секретара упознала је чланове Савета са текућим активностима у области остваривања и заштите права особа са инвалидитетом, посебно у вези са поступцима Заштитника грађана у односу на питање коришћења факсимила у правном промету од стране особа са инвалидитетом и унапређења информисања особа са инвалидитетом и старијих приликом остваривања права из области социјалне заштите и пензијског и инвалидског осигурања. Јовић је указала и да Заштитник грађана актуелно предузима активности у вези са питањем приступачности стамбених зграда особама са инвалидитетом, као и да ће почетком 2020. године, у сарадњи са Тимом  за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина, четврти пут заредом расписати Јавни позив јединицама локалне самоуправе за доделу награда за допринос развоју приступачности на својој територији.

Чланови и чланице Савета указали су да је запошљавање особа са инвалидитетом један од кључних проблема у остваривању њихових права, не само са аспекта броја запослених већ и структуре запослених особа са инвалидитетом и прилагођавања радних места. Они су указали и на потребу да се испита начин расподеле средстава из посебног буџетског фонда у који се сливају средства која уплаћују послодавци који, супротно законским одредбама, не запошљавају особе са инвалидитетом. Помоћница Генералног секретара је указала да ће Заштитник грађана током 2020. године прикупљати и анализирати податке, ради процене ефикасности и делотворности примене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, са циљем да утврди у којој мери је обезбедио запошљавање и повећање запошљивости особа са инвалидитетом, који су његови недостаци и да ли је потребно унапређење правног оквира у остваривању права особа са инвалидитетом на рад и пуну социјалну инклузију, у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом.

На седници је било речи о неопходности да се унапреди приступачност бирачких места и бирачког материјала особама са инвалидитетом ради пуног и несметаног остваривања изборних права, на шта је Заштитник грађана указао још 2012. године. Савет је дискутовао и о модалитетима примене члана 33. Конвенције о правима особа са инвалидитетом који уређује питање механизама независног праћења примене овог међународног уговора у држави уговорници. Република Србија потврдила је ову Конвенцију 2009. године, чиме се обавезала на њену пуну примену

b_280_0_16777215_00_images_b_300_0_16777215_00_images_20191211_udruzenje_.jpeg

Обележавајући Међународни дан људских права, представници Стручне службе Заштитника грађана посетили су Геронтолошки центар Вождовац и разговарали о остваривању права одраслих и старијих особа, корисница и корисника смештених у ову установу и важности активног старења са управницом, социјалном радницом, радним терапеутом и самим корисницима ове установе. Реч је о установи која прима 270 корисника из целе Србије, у 4 павиљона у којима се смештају особе, у зависности од процене њихових потреба, од којих су неки са отежаном и смањеном покретљивошћу, али и они којима је потребна здравствена нега и медицински надзор 24 часа. Корисницима се пружају услуге социјалне, здравствене заштите, психо-социјална подршка и радно-окупациона терапија.

Представник Стручне службе Заштитника грађана Родољуб Лазић  је на скупу под називом ,,Оснаживање слепих и слабовидих жена у борби против дискриминације, насиља и за равноправан положај у друштву“, у организацији Општинске организације Савеза слепих Србије Палилула, представио рад и надлежности Заштитника грађана. Он је упознао присутне са активностима Заштитника грађана на унапређењу и заштити права особа са инвалидитетом, као и на који начин и када могу да се обрате за помоћ или савет овом органу.

b_280_0_16777215_00_images_viber_image_2019-12-03_14-08-44.jpg

Помоћница Генералног секретара Наташа Јовић са сарадницима је, у оквиру обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом, посетила библиотеку Савеза слепих Србије и састала се са председником Савеза Миланом Стошићем, директором Завода за интелектуалну својину Владимиром Марићем и њиховим сарадницима.

Јовић је представила активности Заштитника грађана у области права особа са инвалидитетом, посебно у делу који се односи на приступачност. Она је истакла да Заштитник грађана годинама уназад спроводи Конкурс за доделу награда за допринос остваривању приступачности, као и да је ове године награда додељена и Граду Лесковцу за пројекат „Додирни прошлост“ који је пример добре праксе приступачности у области културе. „Значај приступа особа са инвалидитетом културним садржајима није у довољној мери препознат као један од кључних аспеката у успостављању суштинске једнакости свих грађана. Приступачност културних садржаја није само аспект примања тих садржаја, већ и аспект подстицања културног стваралаштва међу особама са инвалидитетом“, рекла је Јовић. Она је истакла да је данашња посета представника Заштитника грађана библиотеци Савеза слепих Србије, која писано културно наслеђе ставља на располагање слепим и слабовидим особама, допринос да се препозна и истакне значај обезбеђивања приступачности културног и образовног садржаја свим грађанима.

b_280_0_16777215_00_images_viber_image_2019-12-03_16-09-05.jpgПредставници Савеза слепих Србије предочили су бројне препреке са којима се особе са инвалидитетом сусрећу на свакодневном нивоу, али као две кључне области истакли су образовање и запошљавање. Досадашња примена закона којим се уређује запошљавање особа са инвалидитетом није дала адекватне резултате, навео је председник Савеза слепих Милан Стошић и додао да и даље постоје озбиљни проблеми и у образовању деце и одраслих са инвалидитетом, због недовољно развијених и неадекватно примењених услуга подршке. Он је посебно истакао потребу да Република Србије што пре потврди Маракешки споразум којим се обезбеђује већа приступачност културних и образовних садржаја особама са инвалидитетом.

Директор Завода за интелектуалну својину Владимир Марић истакао је да потврђивање Маракешког споразума нуди додату вредност постојећим прописима Републике Србије када је реч о доступности културног и образовног садржаја. Овај документ, када се потврди, омогућиће да културни и образовни садржај буде доступан и путем интернета, чиме би се учинио значајно приступачнијим грађанима, а посебно особама са инвалидитетом. „Република Србија има интерес и потребу да негује потенцијале свих грађана, а потврђивањем Маракешког споразума допринело би се да не губимо интелектуалне потенцијале које као друштво имамо међу особама са инвалидитетом, већ напротив да их чувамо и развијамо“, рекао је Марић.

b_280_0_16777215_00_images_viber_image_2019-12-03_16-09-04.jpgБиблиотека Савеза слепих Србије има више десетина хиљада примерака књига на Брајевом писму и у аудио формату које су намењене слепим и слабовидим особама као и особама које имају тешкоће у коришћењу књига на стандардном писму. Библиотека је опремљена опремом за штампање на Брајевом писму, као и студијом за снимање и обрађивање аудио записа који ће постати књиге у аудио формату.

Страна 8 од 39

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.