а

Представник Заштитника грађана је учествовао на стручном скупу посвећеном проблемима са којима се суочавају особе са менталним инвалидитетом који је организовао Центар за унапређење правних студија у Београду. У разговору у коме су учествовали представници државних органа, независних институција и међународних и домаћих организација које се баве заштитом права особа са инвалидитетом, истакнуто је да су неопходне реформе правног система Републике Србије у области заштите права особа са менталним тешкоћама, нарочито у делу који се односи на институт пословне способности и поступак лишавања пословне способности лица са менталним тешкоћама. Велики број особа потпуно лишених пословне способности, дуготрајан поступак враћања пословне способности као и мали број делимичног лишавања пословне способности, само су неки од проблема на које je овом приликом указано, а који су показатељи да се надлежни органи у Републици Србији морају активније укључити у решавање наведених проблема.

Представници Заштитника грађана учествовали су на Конференцији поводом завршетка циклуса обука представника социјалне заштите у интер-ресорним комисијама, коју је организовала Асоцијација за алтернативно породично старање о деци FAMILIA. На конференцији која је окупила представнике државних органа, Европске уније,  представнике међународних и организација цивилног друштва, истакнуто је да деца са тешкоћама, укључујући и оне са тешкоћама у емоционалном развоју и понашању, изискују додатну подршку у свакој фази развоја и укључивања у образовни систем и заједницу у целини. Први корак у том процесу јесте процена њихових потреба коју на стандардизован начин морају вршити центри за социјални рад, интер-ресорне комисије али и  други пружаоци услуга у социјалној заштити, а у циљу тачног дефинисања и спровођења подршке.

b_280_0_16777215_00_images_stories_aleksinac_10.03.2014.jpg

Представници Стручне службе Заштитника грађана обишли су „малу домску заједницу“ у Алексинцу у којој уз подршку станују деца и одрасли са сметњама у развоју. У разговору који је обављен са њиховим персоналним асистентима и директорком Центра за социјални рад Општине Алексинац, још једном је указано на значај развијања оваквих и сличних услуга подршке за самостални живот који су предуслов за учествовање деце и особа са инвалидитетом у животу заједнице и њихово пуно друштвено укључивање.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у поновљеном поступку одлучивало је супротно мерама активне политике запошљавања особа са инвалидитетом, тако што је поништило претходно дато Одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације, а потом и одбило, као неоснован, захтев грађанина о пререгистрацији занатске радње у предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.