а

На основу притужби грађана и указивања удружења особа са инвалидитетом, Заштитник грађана је упутио Влади Републике Србије Иницијативу за измену Закона о буџетском систему, ради остваривања и заштите права запослених особа са инвалидитетом.

b_280_0_16777215_00_images_stories_photo0235.jpg

Заштитник грађана учествовао је на „Форуму пружаоца услуга за особе са инвалидитетом“ који је Републички завод за социјалну заштиту организовао у сарадњи са Центром за оријентацију друштва. Развијен систем одрживих и квалитетних услуга у локалној заједници предуслов је за процес „деинституционализације“ и пуно укључивање особа са инвалидитетом у друштвену заједницу, истакнуто је на Форуму.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/smederevska%20palanka%201012.jpg
There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/smederevska%20palanka%201012.jpg

smederevska palanka 1012.jpgУ разговору који је заменица заштитника грађана Владана Јовић данас обавила са запосленима и руководством Предузећа за рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ГОША ЗАШТИТНА СОЛКО“ у Смедеревској Паланци, истакнуто је да је главни проблем овог и сличних предузећа недостатак посла, те да упркос свим напорима да повећају производњу и остваре позитивно економско пословање, послују са губицима.

Према речима директора предузећа, један од начина решавања проблема са којима се суочава предузеће „ГОША ЗАШТИТНА СОЛКО“ као и друга предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом, је унапређење нормативног оквира у смислу афирмисања њиховог рада и стварања услова за већу конкурентност на тржишту. Успешно економско пословање директно је повезано са остваривањем социјалних циљева ове врсте предузећа.

У поштовању права особа са инвалидитетом Србија бележи напредак, али недовољан да победи скривену и несвесну дискриминацију ових грађана која постоји на сваком кораку, истиче заштитник грађана Саша Јанковић поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Донети су добри заштитни прописи као што је Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, али су права особа са инвалидитетом још увек више неостварена него остварена. У поступцима контроле Заштитник грађана свакодневно установљава пропусте најширег спектра - од елементарне архитектонске недоступности објеката, простора и јавних сервиса, до изостанка суптилних мера афирмативне акције у образовању и запошљавању. Посебно је тешка дискриминација одређених група у оквиру особа са инвалидитетом, као што су грађани са менталним тешкоћама.

Остваривање права особа са инвалидитетом не само да је лично право грађана које је у њиховом индивидуалном интересу, већ их чини друштвеним ресурсом, уместо теретом.

Из притужби упућених Заштитнику грађана у протеклих годину дана, којих је било око 350, произилази да се особе са инвалидитетом у Србији и даље најчешће суочавају са проблемима који се односе на остваривањe права на социјалну и здравствену заштиту, образовање, запошљавање и недовољно развијене системе подршке у локалним заједницама.

Вођењем поступака контроле, упућивањем препорука и мишљења органима јавне власти у чијем је раду утврђен пропуст и предлагањем закона Народној скупштини, те обиласком више од тридесет локалних самоуправа утврђени су пропусти и упућене препоруке ради њиховог превазилажења.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.