а

b_280_0_16777215_00_images_stories_DI.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је о проблемима деинституциоализације система збрињавања и ресоцијализаије лица смештених у психијатријске болнице и установе социјалне заштите  на међународној конференцији  коју је организовала Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (MDRI-S) у партнерству са Повереником за заштиту равноправности и Канцеларијом УН за људска права (OHCHR), а поводом проблема у вези са поступком лишавања пословне способности и процесом деинституционализације у Србији.

b_280_0_16777215_00_images_stories_prava_starijih.jpg

Заштитник грађана је подржао иницијативу Удружења „Снага пријатељства“ – Аmity, за унапређење положаја старијих који се налазе на резиденцијалном смештају у приватним и државним установама социјалне заштите.

Права старијих у Републици Србији озбиљно су угрожена, а често их не препознају као „рањиву“ групу грађана. Сиромаштво, лоше здравствено стање, често неразумевање чланова најуже породице о потреби старања о својим најближим и дискриминација допринели су тешком положају старијих и угрожавању њихових основних права. Пре удружења грађана која заговарају и заступају права старијих, држава мора предузети мере како би спречила даље повреде права старијих суграђана и побољшала квалитет њиховог живота.

b_280_0_16777215_00_images_stories_poverenica.jpgПовереница за заштиту равноправности др Невена Петрушић представила је у Народној скупштини први посебан извештај овог органа посвећен питању дискриминације особа са инвалидитетом у Србији. Учесници скупа сагласили су се да је положај особа са инвалидитетом у Србији изузетно тежак и да је присутан висок степен њихове дискриминације у областима запошљавања, образовања и здравствене заштите. Закључак је да изменама постојећег нормативно-правног оквира, надлежни државни органи морају обезбедити да се права ове осетљиве друштвене групе доследно поштују и да се њихов социјално-економски положај унапреди. Представљању извештаја присуствовали су представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Заштитника грађана, организација цивилног друштва и председник одбора Народне скупштине за људска и мањинска права и равноправност полова.

Предложеним изменама и допунама закона уводе се нови облици подршке родитељима и деци са сметњама у развоју, деци са инвалидитетом и тешко болесној деци којој је неопходна стална нега и брига.

Могућност рада са скраћеним радним временом уз накнаду зараде родитељима деце којој је потребна стална нега и помоћи и након навршених пет година; посебне заштитне мере за запослене родитеље у погледу прерасподеле радног времена и рада ноћу; као и посебна накнада незапосленим родитељима који због тога што пружају негу и помоћ детету нису у могућности да раде, помогли би и унапредили положај породица до успостављања целовитог система подршке у локалним заједницама.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.