а

Републички фонд за здравствено осигурање је, након што је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Фонда, извршио законом прописану обавезу запошљавања особа са инвалидитетом. РФЗО је у радни однос на неодређено време запослио лице са инвалидитетом, које је годинама у Фонду било ангажовано на одређено време.

О тешком положају и проблемима са којима се суочавају старији у Србији, заменица Заштитника грађана Владана Јовић разговарала је са шефицом Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) Doinom Bologom. У разговору је истакнуто да у Србији не постоји довољно развијен систем услуга за подршку и негу старијих особа услед чега је отежано њихово друштвено укључивање, као и да су недовољно развијени механизми заштите њихових права. На састанку је такође било речи о будућој сарадњи и заједничким активностима Заштитника грађана и ове међународне организације у области унапређења положаја старијих особа у Србији.

Компанија „Телеком Србија“ је, након интервенције Заштитника грађана, изашла у сусрет грађанки Д. Р. из Лозовика и омогућила јој да, без доласка у просторије те компаније, добије такозвани миграциони код. Д. Р. jе особа са инвалидитетом и долазак у просторије „Телекома Србија“, на чему је компанија првобитно инсистирао, за њу би представљао напор.

Заштитник грађана нема надлежности да контролише рад компаније „Телеком Србија“, али је та компанија, након разговора са заменицом Заштитника грађана Владаном Јовић, сарађивала без икаквих условљавања и пружила услугу особи са инвалидитетом која није могла да напушта свој дом.

Предусретљивост запослених у Телекому и разумевање ситуације у којој се особе са инвалидитетом налазе допринеле су брзом решавању проблема на који је Заштитнику грађана указано.

Представник Заштитника грађана је учествовао на стручном скупу посвећеном проблемима са којима се суочавају особе са менталним инвалидитетом који је организовао Центар за унапређење правних студија у Београду. У разговору у коме су учествовали представници државних органа, независних институција и међународних и домаћих организација које се баве заштитом права особа са инвалидитетом, истакнуто је да су неопходне реформе правног система Републике Србије у области заштите права особа са менталним тешкоћама, нарочито у делу који се односи на институт пословне способности и поступак лишавања пословне способности лица са менталним тешкоћама. Велики број особа потпуно лишених пословне способности, дуготрајан поступак враћања пословне способности као и мали број делимичног лишавања пословне способности, само су неки од проблема на које je овом приликом указано, а који су показатељи да се надлежни органи у Републици Србији морају активније укључити у решавање наведених проблема.

Страна 12 од 30

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.