а

Компанија „Телеком Србија“ је, након интервенције Заштитника грађана, изашла у сусрет грађанки Д. Р. из Лозовика и омогућила јој да, без доласка у просторије те компаније, добије такозвани миграциони код. Д. Р. jе особа са инвалидитетом и долазак у просторије „Телекома Србија“, на чему је компанија првобитно инсистирао, за њу би представљао напор.

Заштитник грађана нема надлежности да контролише рад компаније „Телеком Србија“, али је та компанија, након разговора са заменицом Заштитника грађана Владаном Јовић, сарађивала без икаквих условљавања и пружила услугу особи са инвалидитетом која није могла да напушта свој дом.

Предусретљивост запослених у Телекому и разумевање ситуације у којој се особе са инвалидитетом налазе допринеле су брзом решавању проблема на који је Заштитнику грађана указано.

Представник Заштитника грађана је учествовао на стручном скупу посвећеном проблемима са којима се суочавају особе са менталним инвалидитетом који је организовао Центар за унапређење правних студија у Београду. У разговору у коме су учествовали представници државних органа, независних институција и међународних и домаћих организација које се баве заштитом права особа са инвалидитетом, истакнуто је да су неопходне реформе правног система Републике Србије у области заштите права особа са менталним тешкоћама, нарочито у делу који се односи на институт пословне способности и поступак лишавања пословне способности лица са менталним тешкоћама. Велики број особа потпуно лишених пословне способности, дуготрајан поступак враћања пословне способности као и мали број делимичног лишавања пословне способности, само су неки од проблема на које je овом приликом указано, а који су показатељи да се надлежни органи у Републици Србији морају активније укључити у решавање наведених проблема.

Представници Заштитника грађана учествовали су на Конференцији поводом завршетка циклуса обука представника социјалне заштите у интер-ресорним комисијама, коју је организовала Асоцијација за алтернативно породично старање о деци FAMILIA. На конференцији која је окупила представнике државних органа, Европске уније,  представнике међународних и организација цивилног друштва, истакнуто је да деца са тешкоћама, укључујући и оне са тешкоћама у емоционалном развоју и понашању, изискују додатну подршку у свакој фази развоја и укључивања у образовни систем и заједницу у целини. Први корак у том процесу јесте процена њихових потреба коју на стандардизован начин морају вршити центри за социјални рад, интер-ресорне комисије али и  други пружаоци услуга у социјалној заштити, а у циљу тачног дефинисања и спровођења подршке.

b_280_0_16777215_00_images_stories_aleksinac_10.03.2014.jpg

Представници Стручне службе Заштитника грађана обишли су „малу домску заједницу“ у Алексинцу у којој уз подршку станују деца и одрасли са сметњама у развоју. У разговору који је обављен са њиховим персоналним асистентима и директорком Центра за социјални рад Општине Алексинац, још једном је указано на значај развијања оваквих и сличних услуга подршке за самостални живот који су предуслов за учествовање деце и особа са инвалидитетом у животу заједнице и њихово пуно друштвено укључивање.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.