а

Заштитник грађана је утврдио да Министарство рада и социјалне политике, одлучујући по жалби на решење Центра за социјални рад Горњи Милановац, није предузело све потребне мере и процесне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеница на основу којих се доноси одлука о праву на додатак за помоћ и негу другог лица.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/gbeograd.jpg
There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/gbeograd.jpg

gbeograd.jpgУ препоруци упућеној Секретаријату за социјалну заштиту града Београда-Сектор за борачку и инвалидску заштиту- Заштитник грађана сматра да је потребно донети ново решење засновано на одлуци суда као и да поменути Секретаријат утврди одговорност поступајућег службеног лица односно службених лица за начињени пропуст.

Заштитник грађана утврђује да је у Казнено - поправном заводу начињен пропуст у раду према особи са инвалидитетом због квара његових инвалидских колица.

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/slika.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/slika.bmp image/bmp

slika.bmpМинистарство за рад и социјалну политику пропустило је да припреми за усвајање три акциона плана, за  период од 2007. до 2013. године, чиме је отежано и успорено остваривање права особа са инвалидитетом и унапређењe њиховог положаја.

Нечињењем, односно неизвршавањем пресуде Управног суда ни годину дана након законом прописаног рока за то, Министарство рада и социјалне политике је угрозило остваривање права грађана и грубо је занемарило начела добре управе. Заштитник грађана је Министарству упутио препоруку којом захтева да изврши пресуду Управног суда на законом прописан начин и да спроведе поступак утврђивања одговорности службених лица који су начинила поменуте пропусте.

Заштитник грађана је утврдио низ пропуста органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Страна 3 од 5

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.